dissabte, 30 de gener de 2010

UNA SORTIDA DIGNA

UNA SORTIDA DIGNA

Una sortida digna

voldria trobar,

una sortida dolça,

sense dolor...

de l'habitatge tou

del teu cor...

Sempre guardaré

el record

de la tèbia estada

que ja era una presó.

Una sortida digna

d'un amor que ha fugit,

ja no formem part

d'una mateixa vida,

que aquesta sortida

no causi neguit,

ni cap ferida,

per poder seguir.

Una sortida digna

d'un sentiment,

que no ja compartim,

i poguéssim

mirar-nos als ulls

sense rancúnia.


Glòria Fandos